Pulseaudio Analog Output

March 20, 2016

Selam,

Yine sıkılarak i3-wm'e geçmemle birlikte kulaklığım ile iligi bir problem yaşadım. Kulaklığım analog çıkışından ses veriyordu. Gerçi Xfce kullanırken de bu sıkıntı vardı ama pek takıntı etmeyip her kulaklık takışımda PulseAudio arayüzünden outputu analog olarak değiştiriyordum. Madem sistemle uğraşıyorum şu sorunuda bir çözüme kavuşturayım istedim ve bu durumda bu yazıyı yazmama vesile oldu.

Öncelikle aşağıdaki komutu kullanarak analog çıkışı yapan kartın numarasını öğreniyoruz:

$ aplay -l

Resimde de görüldüğü üzre benim analog çıkışım card 1 üzerindenmiş bunu bir yere not alalım.

Şimdi bu kartın active profile değerini almamız gerekiyor. Bunun için:

$ pacmd list

Bu komutu kullanmalıyız. Ancak baya uzun bir çıktı verdiği ve düzgün bir arama yapamadığımız için çıktıyı bir dosyaya yazalım, dosyayı nano ile açıp aramayı daha kolay bir şekilde yapalım:

$ pacmd list > list.txt
$ nano list.txt

Nano da arama yapmak içinde ^W kısayolunu kullanıp active profile kelimesini aratalım. Burada dikkat edilmesi gereken nokta analog çıkışı yapan kartın indexine bakıyor olmamız. Benim kartım'ın numarası 1 olduğu için index 1 olan active profilea bakmam gerekiyor.

Burada bizim için gerekli olan şey <output:analog-stereo> çıktısı. Son olarak yapmamız gereken pulse default ayarlarımızda card profilimizi tanımlamak bunun için /etc/pulse/ dizinindeki default.pa dosyasını açıp sonuna şu satırı eklememiz gerekiyor:

set-card-profile 1 output:analog-stereo

Buradaki 1 değeri kart numaramız. analog-stereo değeri ise active profile değerimiz. Bunları kendi sisteminizdeki çıktılara göre düzenlemeniz gerekiyor.

Ses kontrolünü pulse ile konsoldan yapmak için şu komutları kullanabilirsiniz:

$ amixer -D pulse sset Master 10%-
$ amixer -D pulse sset Master 10%+
$ amixer -D pulse sset Master toggle

Son olarak i3-wm üzerinden atadığım kısayolları da yazıp bu problemide noktalayalım.

bindsym $mod+F11 exec amixer -D pulse sset Master 10%-
bindsym $mod+F12 exec amixer -D pulse sset Master 10%+
bindsym $mod+F10 exec amixer -D pulse sset Master toggle

Comments

comments powered by Disqus